Hoogtemeters voor TroTro in de Alpen

Voor de 17e keer komt fietsclub "Ut Tuinhuuske" uit Venlo, in actie voor het goede doel. Ieder jaar organiseren wij een bijzonder charitatief en sportief evenement, dat muzikaal wordt afgesloten met het “Benefiets Festival” bij Take 5 in Venlo. De opbrengst van deze jaarlijkse actie komt geheel ten goede aan projecten van de Stichting TroTro, een groep vrijwilligers die actief zijn in Ghana.

Mont Ventoux

Vorig jaar werd de sportieve uitdaging gezocht en gevonden op de flanken van de Mont Ventoux. Alle deelnemers hebben de puist in de Provence bedwongen. Drie leden hebben de Ventoux op 1 dag drie keer beklommen en zijn toegetreden tot de “Le Club des Cinglés du Mont-Ventoux”. Dat zoveel betekend als De Malloten van de Mont Ventoux. What’s in a name!

Hoogtemeters in de Alpen

De sportieve accenten, worden in 2016 in de Alpen neergelegd. Vanuit ons base-camp in Bourg d’Oisans, zullen we op de fiets 10 bekende cols gaan bedwingen. Denk hierbij aan Col du Glandon, Col de la Croix de Fer, Col du Telegraphe, Col du Galibier, Col du Lautaret, Col D’Ornon, Les deux Alpes, Alp d’Huez, Col d’Izoard en Col de Sarenne. 10 cols die tot de verbeelding spreken. Hoogtemeters voor het goede doel.

Jubilea

Dit jaar zijn er twee jubilea te vieren. Het is voor de 10e keer dat we voor Stichting TroTro actie voeren en het is ook de tiende keer dat Peter Winnen als ambassadeur aan onze actie verbonden is. Deze jubilea tonen onze structurele betrokkenheid, aan de hand waarvan Stichting TroTro mooie projecten in Ghana heeft kunnen realiseren.

Ut Tuinhuuske en Stichting TroTro

De jarenlange samenwerking heeft al vele mooie resultaten opgeleverd. Stichting TroTro geeft geen geld cadeau, maar ondersteunt projecten die door en voor de lokale bevolking worden opgezet. Hierbij wordt nauwgezet toegezien dat de gesponsorde gelden duurzaam besteed worden, volgens van tevoren vastgelegde afspraken. Vorig jaar hebben we een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een Praktijk Vakschool voor kansloze jeugd in Hwidiem. Voor info zie www.trotro.nl

Project 2016

Dit jaar wordt het sponsorgeld besteed aan apparatuur voor de Vakschool waaraan ook vorig jaar is bijgedragen.

“Tuinhuuske Benefiets Festival”


De fietstocht wordt op zaterdag 18 juni afgesloten met een muziekfestival, bij Café Take Five op de Parade in Venlo. Hierbij treden verschillende bands belangeloos op.

Sponsordoel

Een praktijkschool in Hwidiem

Stichting TroTro zal de donaties van 2016 besteden aan apparatuur voor de nieuwe vakschool in Hwidiem, een plattelandsdorp in Ghana. Een school die zelfstandig, zonder financiële hulp, kan bestaan. Waar leerlingen een landelijk erkend vakdiploma kunnen halen in vakrichtingen waar vraag naar is en waar ze vaardigheden leren door het te doen. Zo kunnen ze direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De school moet ruimte bieden aan 360 tot 480 leerlingen. Eerdere Tuinhuuske donaties hebben een substantiële bijdrage geleverd aan de bouw van de van de vakschool, waarvan in januari 2015, tijdens een officiële ceremonie, de eerste steen is gelegd. Een groot deel van de bouw wordt door de leerlingen zelf uitgevoerd, met het Habitech-bouwsysteem. Vakonderwijs is van groot belang om de jeugdwerkloosheid op het Ghanese platteland te lijf te gaan. Er is daar grote behoefte aan vaklieden als timmerlui, loodgieters, elektriciens. Gericht onderwijs volgens het principe “learning by doing” is noodzakelijk voor een betere toekomst voor lokale jongeren.

Wilde Ganzen

Stichting Wilde Ganzen steunt het project “Praktijkschool voor Vakonderwijs Hwidiem”. De door TroTro ingediende projectaanvraag en bijbehorende begroting werden door De Wilde Ganzen zorgvuldig bekeken en geaccordeerd. Dit betekent dat De Wilde Ganzen alle gelden die door TroTro worden binnengehaald voor dit project zullen verhogen met 50%. Dus ook de bijdrage van Ut Tuinhuuske.